Hans van de Heide uit Ulrum

Waar kom je vandaan?

Ik kom oorspronkelijk uit Winsum (Gn), daar ben ik geboren. Mijn ouders waren echte Friezen en echte PvdA’ers. Van jongs af aan ben ik actief in allerlei maatschappelijke organisaties. Er is bijna geen vereniging in de buurt te noemen waar ik niet in het bestuur heb gezeten.

Waar wil je naar toe?

Waar ik nu mee bezig ben is mijn adviseurschap voor NLZVE, dat is Nederland Zorgt Voor Elkaar. Die is vorig jaar opgezet en heeft drie adviseurs. Ik zit daar voor de drie noordelijke provincies. We adviseren burgerinitiatieven, vooral voor praktische vragen.

Waar mag ik je ’s nachts voor wakker maken?

Hmm, nou… maak mij maar niet wakker.

Heb je nog tijd voor hobby’s?

Maatschappelijk betrokken en actief zijn is mijn grote hobby. Ook schilderen en (pen)tekenen steek ik veel tijd in. Ik heb een atelier aan de Singel, waar ik ook een lijstenmakerij heb.

Is er leven na de dood?

Ik hoop het. Het is een geloof en ik zou willen dat het bewaarheid werd, maar meer dan een geloof is het niet. Ik ben niet gelovig in de zin dat ik naar de kerk ga. Als er een God is heeft hij wel wat uit te leggen.

Groen of links?

Links

Waarom zouden Hogelandsters op jou moeten stemmen?

Toen de Koning tijdens de troonrede een paar jaar terug zei dat Nederland verandert van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving, toen was ik hier in Ulrum al druk bezig dit vorm te geven. Dat was ook de reden dat Ulrum die anderhalf miljoen kreeg van de provincie, omdat we zo voortvarend bezig waren. Ik heb ervaring opgedaan met bewonersinitiatieven en wil deze initiatieven ruimte bieden en meehelpen vorm te geven in de nieuwe gemeente.

Hoeveel zetels gaan we halen?

Ik hoop vijf…  maar ik denk het niet.

Verder nog wat?

Ik hoop dat de peilingen nog wat aantrekken en dat het goed komt.