Het coalitieprogramma van Het Hogeland

De vier coalitiepartijen (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en de PvdA) hebben in januari dit Coalitieakkoord opgesteld.