Meebeslissen in de nieuwe gemeente? Word kandidaat raadslid.

1 februari 2018

U hoort en ziet de laatste tijd regelmatig informatie over verkiezingen voor gemeenteraden. In onze provincie zijn op 22 november vorig jaar al verkiezingen gehouden in twee gemeenten. De nieuwe gemeenten Midden Groningen en Westerwolde. 

In alle Nederlandse gemeenten die niet op korte termijn gaan herindelen is de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld op 21 maart 2018.

De inwoners van Bedum, Eemsmond, de Marne en Winsum doen aan deze verkiezingen niet mee. Dit omdat onze gemeenten per 1 januari 2019 opgeheven worden en samengaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. De gemeenteraadsverkiezingen bij ons worden in november van 2018 gehouden.

Onze partij doet natuurlijk ook mee aan deze verkiezingen. Daarom is het bestuur van de PvdA afdeling Het Hogeland al druk bezig om alle voorbereidingen te treffen om straks met een lijst met goede  kandidaten de verkiezingen in te gaan.

Wij zoeken kandidaten die enthousiast, maar vooral gekwalificeerd zijn. Kandidaten die, wanneer ze gekozen worden, het sociaal democratische geluid van de PvdA in de nieuwe gemeente laten horen.

Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden, maar u mag ook iemand anders, waarvan u vindt dat hij of zij een goed gemeenteraadslid zou kunnen zijn, aanmelden. In beide gevallen is het prettig en gewenst bij de aanmelding een brief te doen waarom u vindt dat uzelf een goed raadslid zou zijn of waarom diegene die u aanmeldt dat zou kunnen zijn.

De periode van inschrijving sluit 18 februari  2018 om 12 uur ’s nachts.

De aanmelding kan per brief of per email bij de afdelingssecretaris Remko de Rijk, Stationsweg 57, 9781 CG Bedum, Email: remko@derijk.info .