PvdA en armoede

Door Natalie Beukema op 3 oktober 2018

Armoede en gezondheid

De gezondheid van de Nederlanders is bekeken en wat blijkt? Inkomen en gezondheid gaan hand in hand. Mensen die in armoede leven (dat doe je als je van maximaal 110-120 % van het sociaal minimum moet leven), lopen een groter risico op een slechte gezondheid dan mensen die meer geld tot hun beschikking hebben. En die verschillen in gezondheid zijn niet mis. Mensen in armoede leven korter en ook nog eens korter in goede gezondheid (Sociaal Planbureau Groningen, 2018).

Kinderen zijn nog ernstiger de dupe van armoede. Het is een risicofactor voor kindermishandeling en daarnaast kunnen hun kansen in onderwijs en daarna werk slechter zijn. Helaas is het aantal kinderen in armoede tussen 2012 en 2016 gestegen in plaats van gedaald (Sociaal Planbureau Groningen z.j.).

Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat er minder mensen (en kinderen) in armoede leven. Juist in de provincie Groningen (en ook in onze mooie, nieuwe gemeente) is, vergeleken met de rest van Nederland, veel armoede. Meestal komt dit doordat mensen rond moeten komen van een uitkering, zoals bijvoorbeeld de bijstand, waar relatief veel mensen gebruik van maken. Dit kan onder andere opgelost worden door meer mensen aan het werk te krijgen. De Partij van de Arbeid streeft daarom (Verkiezingsprogramma, 2018, pp. 19-20) naar werk voor iedereen en daarbij een eerlijk salaris.

Dit is helaas niet onmiddellijk een haalbare kaart en daarom wil de PvdA zich dan ook inzetten voor mensen die in armoede leven. Zo moet iedereen toegang hebben tot goede zorg en mogelijkheden krijgen om de gezondheid te verbeteren. Hieronder valt onder meer zorgen dat meer mensen een gezonde leefstijl aannemen en ook het wegnemen van financiële drempels die ervoor zorgen dat mensen niet van de nodige zorg gebruik kunnen maken (Verkiezingsprogramma, 2018, pp.21-23).

 

Bronnen:

Sociaal Planbureau Groningen. (2018, 24 september). Gezondheidsverschillen en gezondheidswinst, begin bij armoede. Geraadpleegd op 30 september 2018, van https://sociaalplanbureaugroningen.nl/gezondheidsverschillen-en-gezondheidswinst-begin-bij-armoede/

Sociaal Planbureau Groningen. (z.j.). Kinderen in bijstandsgezinnen. Geraadpleegd op 30 september 2018, van https://sociaalplanbureaugroningen.nl/armoede/kinderen-in-bijstandsgezinnen/

PvdA Het Hogeland. (z.j.). (2018, 18 september). Ons Hogeland sociaal en vitaal [Verkiezingsprogramma]. Geraadpleegd op 30 september 2018, van https://hethogeland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/509/2018/09/verk.progr_.PvdA-2018-downloadweb.pdf

Natalie Beukema

Natalie Beukema

Graag wil ik me aan u voorstellen! Mijn naam is Natalie Beukema en ik woon samen met mijn zoon in Uithuizen. Zelf ben ik ook in Uithuizen geboren, vanwaar ik rond mijn twintigste vertrokken ben voor een studie aan de zeevaartschool op Terschelling. Na een aantal jaren van omzwervingen in binnen en buitenland ben ik

Meer over Natalie Beukema