PvdA Het Hogeland op bezoek in Ulrum

8 januari 2020

‎PvdA Het Hogeland gaat gedurende het jaar op bezoek in de diverse dorpen. Op 17 december 2019 waren fractie en bestuur te gast in Ulrum. De plaats van het gesprek: Ontmoetingspunt van DörpsZörg Ulrum, aan de Kerkstraat (http://www.dorpszorgulrum.nl/ontmoetingspunt/).

Onze gastheren: Dirk Dorlandt‎, Jan Zwart, Roelof Noorda, Raymond Bakker en Hans van der Heide.

Hans van der Heide is voorzitter van DörpsZörg en start het gesprek. Hij vertelt over het ontstaan van het ontmoetingspunt in Ulrum, de dagelijkse koffietafel die daar is en het hoge aantal bezoekers. Het geheim? Een grote groep vrijwilligers: meer dan 100 bewoners zijn betrokken bij de stichting. Het ontmoetingspunt is een thuiskamer voor mensen die extra zorg nodig hebben, de GGD maakt gebruik van een van de ruimtes, andere ruimtes zijn te huur. Er is een maatjesproject en heel veel andere activiteiten. Omzien naar elkaar heeft een nieuw elan!

Zijn er nog wensen? Zeker en dat is meer aandacht voor het andere wonen, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor ouderen om samen te wonen in een hofje. Voor Ulrum als woondorp is het belangrijk om een diversiteit aan woningen te hebben, voor jong en oud.

Jan Zwart is voorzitter van de stichting Beheer Pietershoeve. Samen met Dirk Dorlandt‎ licht hij de plannen van de nieuwe manege toe. Vanuit de gemeente is destijds de wens gekomen de manege te verplaatsen en dat geeft ruimte voor een mooi nieuw initiatief: een manege in combinatie met dagbesteding voor mensen met een beperking. Er is een mooie plek gevonden, waardoor de manege goed bereikbaar is en er komt een theehuis bij. Zo draagt de nieuwe manege bij aan de leefbaarheid van de dorpen in het Marnegebied en bevordert zij de aantrekkelijkheid voor recreatie & toerisme. Paradepaardje van de manege aan de Buitensingel zal een overdekte rijbak van 20 bij 60 meter zijn. Naar verwachting is het complex volgend jaar gereed.

Raymond Bakker is voorzitter van dorpsbelangen Ulrum (400 leden op 1300 inwoners). Hij geeft een toelichting op de vele initiatieven in het dorp, zoals de dierenweide, het meedenken over het begraafbeleid en de ontwikkeling van het dorpsplein. Ook mooi dat Ulrum een kerkhistorisch museum krijgt. Het zal zich vooral gaan richten op de Afscheiding van 1834, onder leiding van dominee Hendrik de Cock. Dit is ook heel belangrijk voor het ontstaan van een museumlint door Het Hogeland (met straks ook een De Ploeg museum in Wehe-Den Hoorn, en de musea die er al zijn).

Andere belangrijke zaken? Zeker! Het dorp moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, met name door meer aanbod van passende woningen en goed openbaar vervoer. Ook hier is het credo: versterk Ulrum als woondorp. Roelof Noorda is voorzitter van stichting Ulrum 2034 heeft nog een credo voor succes en een leefbaar dorp: eerst zien wat we zelf kunnen doen! Dan pas met een plan naar de gemeente, niet altijd alleen voor het geld, maar ook voor het vertrouwen.

Het is belangrijk dat de gemeente ziet en erkent dat er heel veel kracht in de dorpen zit. Roelof heeft de medewerking van de oude gemeente De Marne altijd als top ervaren. De stichting kent successen als het verduurzamen van 160 woningen, het opzetten van DörpsZörg, verbeterde uitstraling van de oude winkelstraat, een pand voor DörpsZörg en 2 gerenoveerde woningen aan de Noorderstraat. Roelof merkt dat veel bewoners heel erg bereid zijn bij korte klussen en projecten te helpen. De stichting Ulrum 2034 gaat nu op in de stichting DörpsZörg.

De gastheren hebben het bezoek als plezierig ervaren, omdat de politiek zo dichterbij komt. Een algemene tip van hen aan de gemeente: geef bewoners de ruimte voor initiatieven en geef niet het antwoord ‘nee, want…’. Credo voor de gemeente Het Hogeland zou moeten zijn: ‘Ja, mits ..’.

Namens de PvdA waren aanwezig:

Jan Willem Nanninga, Mädi Cleerdin, Janny Klei, Jaap Heres, Roelf Wierenga en Ivo Poll