PvdA Winsum maakt zich zorgen over beschikbaarheid sociale huurwoningen

27 maart 2018

De fractie van de PvdA Winsum maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van en de wachttijden voor sociale huurwoningen en vraagt de verantwoordelijk wethouder om opheldering. De raadsvragen luiden als volgt:

Onlangs hebben we, langs informele weg, gevraagd naar de wachtlijsten en tijden voor sociale huurwoningen in onze gemeente.

Wij ontvingen de volgende informatie:

Lijst met inschrijvingen geeft het volgende beeld (aantal woningzoekenden, gesorteerd op 1e voorkeur):

 

                             2018     2017

Sauwerd:           91        89
Adorp:                25         21
Ezinge:               32          40
Feerwerd:          9            3
Garnwerd:        20          22
Winsum:            419      388
Baflo:                  42        44
Rasquert:           0          1
Den Andel:         3          3

De gemiddelde wachttijd voor een woning in Winsum is ruim 2 jaar. Dit betreft het moment tussen inschrijving en verhuring. Verder is het zo dat er naast mensen die binnen of naar een dorp willen verhuizen ook altijd mensen zijn die uit een dorp weg willen.

Voor de fractie van de PvdA zijn een tweetal cijfers opvallend:

  1. Het aantal woningzoekenden voor het dorp Sauwerd is t.o.v. de andere dorpen van de gemeente tamelijk afwijkend
  2. Het aantal woningzoekenden voor het dorp Winsum is zeer hoog en de wachttijd van twee jaar erg lang

Onze vragen:

  1. Is het college bereid om Wierden en Borgen te vragen meer inzicht te bieden in opbouw, samenstelling en de vraag van het bestand woningzoekenden?
  2. Is het college bereid om Wierden en Borgen te vragen meer inzicht te bieden in de kwaliteit en kwantiteit van de sociale huurwoningen in de gemeente Winsum?
  3. Is het college bereid om Wierden en Borgen te vragen meer inzicht te bieden in de vraag naar bepaalde typen huurwoningen (zoals bijvoorbeeld grootte, aantal slaapkamers en verdiepingen) in relatie tot het aanbod?
  4. Is het college bereid om Wierden en Borgen te vragen naar het aantal huurwoningen dat jaarlijks wordt verkocht?
  5. Deelt het college de opvatting van de PvdA dat het aantal woningzoekenden te hoog en de wachttijd voor het dorp Winsum te lang is?
  6. Is het college bereid om druk uit te oefenen op Wierden en Borgen om met een concreet aanbod te komen om aan de grote vraag te voldoen?

Foto: Tim C. Gundert