Rode fietsslinger in Eemsmond en de Marne

Door Mariette de Visser op 19 juli 2018

Top PvdA -kandidatenlijst verkent het Hogeland

De top van de PvdA- kandidatenlijst is vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli op de fiets het Hogeland in getrokken. Onder aanvoering van lijsttrekker Jan Willem Nanninga werd op vrijdag als eerste het gebied tussen Warffum en Roodeschool bezocht. Doelstelling van de fietstocht was om het gebied van de nieuwe gemeente het Hogeland samen te verkennen. Prettige bijkomstigheid is dat de kandidaten uit de verschillende huidige gemeenten elkaar op ontspannen wijze ook beter leren kennen.

Vrijdagochtend werd gestart bij de tennisclub Hefshuizen en is gesproken over de sportvoorzieningen in de nieuwe gemeente. Vervolgens fietste het gezelschap naar Roodeschool. Daar werd onder meer gekeken naar de staat van de huurwoningen en werden de kandidaten bijgepraat over het aardgascondensaat overlaadstation. Vervolgens kwam het quiltfestival aan bod, als relatief onbekend deel van het culturele aanbod in het gebied. De initiatiefnemers zetten zich ook in voor de toekomst van kunst en cultuur in de gemeente het Hogeland. Als laatste werd Warffum bezocht waarbij het project Goud Oud werd toegelicht. De coöperatie Goud Oud wil graag huisvesting en ondersteuning realiseren voor een brede doelgroep. Men heeft daarbij de locatie Warfheem op het oog. Het was heel mooi dat op zaterdag vervolgens coöperatie Klooster & Buren werd bezocht. Hier is men al verder met het realiseren van de woonvoorziening en verzorgt de coöperatie sinds 1,5 jaar het wonen met zorg in het voormalige Oldeheem te Kloosterburen. De kandidaten konden op deze manier vergelijkbare projecten in verschillende fases zien. Ook werd de nieuwste aanwinst, namelijk de zorghotelkamer bekeken.

In het Marnegebied werd verder de Stichting Behoud Bibliotheek de Marne in Leens bezocht. De stichting werkt samen met Biblionet en draagt daarmee bij een aan bibliotheek die toekomstbestendig is.

De “rode fietsslinger” sloot de tweedaagse tenslotte af in Zuurdijk, waar de Struunspeultoen werd geopend door twee PvdA- corifeeën, de huidige fractievoorzitter en Zuurdijkster Mädi Cleerdin en wethouder Mariette de Visser. Het realiseren van zo’n project is een bijzondere prestatie voor een dorp van maar ongeveer 170 inwoners waar veel dorpsbewoners zich voor hebben ingezet.

In het weekend van 13 en 14 juli zal de rode fietsslinger het gebied van de gemeenten Bedum en Winsum bezoeken.

Mariette de Visser

Mariette de Visser

Mijn naam is Mariette de Visser, 46 jaar, en ik ben sinds april 2014 wethouder voor de PvdA de Marne.  Als wethouder houd ik mij bezig met de onderwerpen Sociale zaken, Zorg en Welzijn, Onderwijs, Verkeer & Vervoer en Visserij. Jarenlang ben ik actief geweest in Eenrum, o.a. als voorzitter van dorpsbelangen.  Als wethouder voor

Meer over Mariette de Visser