Uitnodiging 1 mei viering

28 april 2018

Beste leden van afdeling Het Hogeland,

1 mei is een datum die we graag gezamenlijk vieren. PvdA afdeling Het Hogeland doet dat met een lezing door historicus Romke Visser.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

  • 1 mei – 19:30
  • De oude synagoge in Winsum – Schoolstraat 24

Nardus de Vries, foto A.S. Weinberg; bron: Beeldbank Groningen

Het is een lezing over de Winsumer Nardus de Vries, de eerste sociaal-democratische wethouder in Stad en gedeputeerde, en zijn vrouw Agnes Bruins, een van de eerste vrouwelijke Kamerleden van de SDAP. U krijgt een voordracht van vijf kwartier, met veel aanleiding voor verdere discussie, omdat het verhaal, draaiend om de kernwaarden van onze beweging circa 100 jaar geleden, erg veel actuele aanknopingspunten biedt.

Wij stellen het zeer op prijs als u van te voren aangeeft dat u komt. Dit doet u door een bericht naar de secretaris remko@derijk.info.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de pvda afd. het Hogeland

Verdere toelichting op de lezing:

Nardus de Vries (1878-1924) kan met recht worden beschouwd als een van Winsums grootste zonen. Afkomstig uit een joodse familie van vee- en wolhandelaren groeide hij op aan de Hoofdstraat W 40, waar zijn vader een wol- en huidenhandel runde. Hoewel hij zijn vader opvolgde, bleek dat werk niets voor hem te zijn. Zijn hart ging naar een andere toekomst uit, waarbij hij zich losmaakte van zijn joodse achtergrond en zich bekende tot de jonge sociaaldemocratische beweging.

Dankzij zijn heldere verstand, een goed gevoel voor financiën én het huwelijk met Agnes Bruins (1874-1957) groeide hij snel uit tot een van de leidende politici van de SDAP in Stad en Ommelanden. In deze lezing wordt het leven en werk van Nardus de Vries en zijn vrouw besproken tegen de achtergrond van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen vanaf het einde van de negentiende eeuw. Aan bod komen o.a.: industrialisatie, opkomst van de arbeidersbeweging, de joodse emancipatie en het grote aandeel van leden met een joodse achtergrond bij de totstandkoming en ontwikkeling van de SDAP. Het zal zo duidelijk worden waarom de vakvereniging in Winsum voor de naam N.A. de Vriesgebouw koos, toen zij de voormalige synagoge eerst van de joodse gemeente huurde en later aankocht.