Wanneer er bouwplannen zijn die een heel dorp aangaan komt er actie.

16 juli 2018
Informatieavond Dorpshuis Roodeschool nav vergunningaanvraag kippenschuur

Samen met Roelf Wierenga was ik donderdagavond 12 juli aanwezig in een volgepakt dorpshuis van Roodeschool. De Maatschap van Os presenteerde de plannen voor een bouw van een legkippenschuur waar 48.000 kippen worden ondergebracht ( een vrije-uitloopstal van 100×36 mtr. en ca 8 meter hoog). De presentatie door de heer Hoeve van Hoeve advies, het adviesbureau van de familie van Os  gaf een goed beeld van de plannen.

Er kwam veel reactie op de plannen. De bewoners van Roodeschool zijn niet gediend van een kippenstal vlak bij hun dorp, hemelsbreed 250 van de Prinsenhof in Roodeschool. Ze vrezen onder andere voor stank, geluidsoverlast en fijnstof. Daarnaast vinden ze het in de basis een onjuiste plek voor dit niveau van veehouderij. Of het intensieve veehouderij is is een cruciale vraag die onderzocht moet worden. De discussie was scherp, maar fatsoenlijk. Naar zeggen is de locatie Hooilandseweg 5 het enige perceel van de familie van Os dat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan deze vorm van veehouderij. Andere opties, zoals de Dwarsweg 50 blijken door de gemeente enige jaren geleden afgewezen te zijn.

Voorstel vanuit de zaal om mee te denken, mee te overleggen over een andere plek is positief ontvangen door de familie, maar zolang er geen serieuze ontwikkelingen zijn zal zij doorgaan met de plannen voor de bouw van de kippenschuur aan de Hooilandseweg 5 Uithuizermeeden.

Hoe nu verder??
De aanvraag voor de natuurbeschermingswet  is door de provincie goedgekeurd. Hier kan en zal bezwaar tegen gemaakt worden door Dorpsbelangen Roodeschool en een aantal individuele inwoners. De protesthandtekeningen van 200 huishoudens zullen ingeleverd worden.

Nu is de gemeente aan zet, er is eind maart een aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling ingediend. De gemeente zal op grond van deze notitie bepalen of er vervolgonderzoek moet komen.

De PvdA vindt dat er zeer goed geluisterd moet worden naar de bezwaren van de inwoners van Roodeschool. Er moet serieus heroverwogen worden of dit wel de juiste locatie is voor intensieve veehouderij. Vanuit de fractie zullen de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden en als er nieuws is zullen we dit delen op de site.

Janny Klei
06-23415082