Onze speerpunten

Van een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma hebben we een flyer gemaakt die in de weken voorafgaande aan de verkiezingen huis-aan-huis verspreiden. Onder deze afbeeldingen treft u ons standpunten inzake specifieke zaken die in onze toekomstige gemeenten gaan spelen.