Het Klimaat (2)

7 april 2019

“Onder de titel “Opinie” delen we diverse opinies, die niet perse hoeven aan te sluiten bij de standpunten van de PvdA. Discussie en verschillende invalshoeken zijn namelijk welkom en we zien daarom graag diverse bijdrages tegemoet. We kijken of de bijdrage op onze site past of adviseren een ander medium. Er is vanzelfsprekend een voorkeur voor sociaaldemocratische thema’s en liefst gericht op de vijf speerpunten van PvdA Het Hogeland, zie daarvoor elders op onze site.”


Hieronder een reactie van William Moorlag op de stelling van Bert Glazenburg in zijn opiniestuk Het Klimaat (1).”

Moeten we onze economie, de werkgelegenheid en onze welvaart op het spel zetten in een overijverig streven naar het drastisch verminderen van de uitstoot van CO2? Een legitieme en relevante vraag. Maar wel een vraag die veronderstelt dat het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot ten koste gaat van onze economie, de werkgelegenheid en onze welvaart. Die veronderstelling is naar mijn stellige overtuiging niet juist. Ja, de energietransitie kost veel geld. Ja, bedrijven en overheid moeten grote investeringen doen, die we in de prijzen van producten en belastingtarieven gaan voelen. En ja, er gaat werkgelegenheid verdwijnen. Maar toch kan het saldo van baten en lasten van de energietransitie positief zijn. Ik wil dit onderbouwen met een voorbeeld. In de jaren ’60 en ’70 werden we ons bewust van de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en ons leefmilieu van watervervuiling. Huishoudens en bedrijven loosden hun afvalwater ongezuiverd. In mijn geboorteplaats Onderdendam ging alles wat in de gootsteen en in de WC verdween ongezuiverd het Boterdiep in. In Oost Groningen zorgde aardappelzetmeelproducent Avebe voor een halve meter stinkend schuim op de kanalen in de wijde omgeving. En chemiegiganten gebruikten de Rijn als open riool, waarin elk leven verdween. Dat is veranderd. Er is geïnvesteerd in rioolwaterzuivering. Bedrijven, die moord en brand schreeuwden dat ze failliet zouden gaan, hebben de milieuvoorschriften bestreden, maar uiteindelijk morrend geaccepteerd. En het klopt Aagrunol heeft zijn grote bestrijdingsmiddelenfabriek nabij het centrum van de stad Groningen moeten sluiten. Maar ondanks de hoge kosten is onze welvaart gegroeid, is de waterkwaliteit verbeterd en is de bedrijfstak milieutechnologie een waardevolle bron van economische activiteit en werkgelegenheid.

De energietransitie, mits verstandig uitgevoerd, zal naast de kosten ook maatschappelijk rendement opleveren. Nieuwe groene banen, minder uitlaatgassen en nieuwe technologie. Voor de PvdA zal het richtsnoer moeten zijn een combinatie van nuchter, gezond verstand en een gepassioneerd rood hart. Dat betekent dat we toonaangevende bedrijven, zoals staalproducent Tata Steel, niet moeten opofferen ten gunste van staalproducenten die over de grens veel vervuilender staal produceren. We moeten ons ook niet blindstaren op biologische landbouw, die een veelvoud aan grondareaal  vergt, maar moeten investeren in innovatieve precisielandbouw waarin maximale productie gepaard gaat met een minimum aan gebruik van energie, water, mest en bestrijdingsmiddelen. En, het allerbelangrijkst, we moeten ervoor zorgen dat we mensen helpen. Want niet iedereen heeft de kennis, het organiserend vermogen en een dikke portemonnee om de noodzakelijke aanpassingen en investeringen te doen. De transitie moet groen én eerlijk zijn!

William Moorlag, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid