Door Janny Klei op 31 januari 2020

Hoe gaat het met de jongeren in de gemeente?

De fractie van de PvdA stelt schriftelijke vragen over het jongerenwerk in de gemeente.

Waarom? Gaat het niet goed dan? Misschien wel, maar dat weten we niet echt.

Tot 1-1-2018 was Barkema & De Haan verantwoordelijk voor het jongerenwerk in de oude gemeente Eemsmond, De Marne en Winsum. De aanbesteding voor het jongerenwerk voor de BMWE gemeenten is gegund aan de Tinten Welzijnsgroep, beter bekend onder de naam “Mensenwerk Hogeland”.

Bij de overgang van Barkema & De Haan naar Mensenwerk Hogeland is vastgesteld dat in de reguliere fase -na de implementatie- een strakke rapportagestructuur zal worden gevoerd. Van Mensenwerk Hogeland wordt gevraagd helder en inzichtelijk te hebben hoe het met de jongeren in onze gemeente gaat, teneinde ze te ondersteunen om ze zo goed mogelijk te laten opgroeien.

Vragen die we afgelopen week gesteld hebben aan het college van B&W zijn:

  1. Wat is de huidige rapportagestructuur?
  2. Volgens de fractie van de PvdA zijn de rapportages tot op heden niet gedeeld met de raad. Klopt dat en zo ja waarom niet?
  3. Kan de raad de rapportages die tot nu toe gemaakt zijn op korte termijn ontvangen?

Uiteraard gaat het ons uiteindelijk niet om de rapportages, maar om de vraag hoe het met het jongerenwerk gaat in onze gemeente. Maar vooral hoe het met de jongeren gaat.

Deze vragen zijn een eerste stap naar meer duidelijkheid. Wordt vervolgd

Janny Klei

Janny Klei

Ik ben Janny Klei, geboren en opgegroeid in Drachten. Mijn ouders hebben hun roots in Noord Groningen, maar zijn in de jaren ’60 verhuisd naar Drachten. Philips startte daar een productiefabriek waar mijn vader als instrumentenmaker aan het werk ging. Na een prima jeugd in Drachten ben ik Maatschappelijk Werk gaan studeren in Groningen. Dit

Meer over Janny Klei