(V)MBO Campus in Het Hogeland

23 mei 2019

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland van november 2018 ontstond binnen de PvdA het idee van een (V)MBO-campus. Aanleiding vormde het gegeven dat de vestiging van Het Hogeland College in Wehe-den Hoorn op termijn zou gaan sluiten en zou integreren in de scholen in Winsum. Al spoedig werd het idee breder en werd ook gedacht in de richting van een integratie van de scholen met Werkplein Ability. De gedachten ontwikkelden zich in een Regionaal centrum Leven Lang Leren (ReLL) met een belangrijke rol voor werkgevers en leren van en in de praktijk.

Vrijdag 17 mei nodigde de fractie van de PvdA Het Hogeland veel organisaties uit om te toetsen of een Regionaal centrum Leven Lang Leren ook werkelijk een na te streven toekomstperspectief zou kunnen zijn. Centraal stonden de vragen

  1. Is ons toekomstbeeld relevant genoeg om verder te verkennen?
  2. Zo ja, wat is daarvoor nodig?

De gesprekspartners gaven aan een conceptueel Regionaal centrum Leven Lang Leren nastrevenswaardig te vinden. Afgesproken is dat een kleine groep met een vertegenwoordiging van de gemeente Het Hogeland een volgende bijeenkomst gaat voorbereiden. Voor de toekomst wordt gemikt op twee sporen, namelijk uitwerken van een gezamenlijk doel en opzetten van kleinschalige projecten. Daarbij wordt gedacht aan projecten zoals het Wijkleerbedrijf in Winsum en Noorderhuizen in Uithuizen bij Ability.

De fractie van de PvdA is zeer verheugd over het resultaat en zal de voortgang op gepaste afstand volgen. Volgens fractievoorzitter Jan Willem Nanninga is het wel de rol voor een politieke partij te dromen over de toekomst, maar is het daadwerkelijk vormgeven daarvan een taak voor de scholen en andere betrokken organisaties.

Lees ook de startnotitie.