Raadslid

Jaap Heres

Ik ben Jaap (Jacob Roelof) Heres, geboren te Bedum op 3 februari 1950. Een echte Beemer met een donkerrood hart.

Sinds 1972 ben ik actief lid van de PvdA; lid van de gemeenteraad van Bedum in de periode 1 mei 1990 tot en met 6 maart 2006 en opnieuw sinds 19 september Vanaf 1 januari 2016 heb ik de eer te mogen optreden als fractievoorzitter.

Mijn werkzaam leven heb ik door gebracht bij het Gasbedrijf Hunsingo, EGD Noord-Groningen, EGD, EDON en Essent. Ik ben op 1 mei 2005 met pre-VUT gegaan. Bij het Gasbedrijf Hunsingo ben ik lid en secretaris van de Medezeggenschapscommissie en lid van het Georganiseerd Overleg geweest.

In mijn vrije tijd heb ik mij op sportgebied actief ingezet als secretaris en voorzitter van de vv Bedum, secretaris en penningmeester van de Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum en als voorzitter van het Bestuur van Zwembad De Beemden.

Voorts heb ik mij ingezet om de internationale contacten van de gemeente Bedum te behartigen als lid (1992 –2005) en secretaris (2005 – 2016) van de werkgroep Internationale Betrekkingen. Deze activiteit leverde mij een ereburgerschap op van de gemeente Zbas-zynek (1999) en de gouden speld (ereburgerschap) van het Amt Peitz (2007).

Op sociaal gebied ben ik tot 1 januari 2018 actief geweest als secretaris van de Stichting Leergeld “Het Hoogeland. Ook ben ik lid geweest van het Herdenkingscomité gemeente Bedum en heb ik mij als lid van de Werkgroep Stolpersteine Bedum ingezet voor de legging van 53 struikelstenen.

Bij mijn afscheid als raadslid op 6 maart 2006 heeft het hare Majesteit de Koningin behaagd mij te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij mijn afscheid als secretaris van de Stichting Bedrijvenvoetbal werd mij de erepenning van de gemeente toegekend. Laatstgenoemde organisatie bood mij in 2017 tevens het erelidmaatschap aan.

Bovenstaande activiteiten komen mij als raadslid goed van pas. Het is de basis voor mijn functioneren als volksvertegenwoordiger. Ik zet mij graag in voor alle inwoners van de gemeente Bedum ongeacht rang of stand, geloof of wat dan ook. Met name de mensen, die zich moeilijk in onze samenleving staande kunnen houden kunnen op mij rekenen. Ze kunnen mij op elk moment van de dag bereiken. Ik heb een luisterend oor voor iedereen, ook als zijn ze geen lid van de PvdA. Ze kunnen mij thuis bereiken: De Lijnbaan 60, 9781 LR Bedum.