Fractie (Eemsmond)

Govert Tromp

Govert Tromp

Over Govert Tromp

Wie en hoe ben ik?

Govert Tromp, geboren in de stad Groningen (1954), thans wonende in het dorp Uithuizen met diverse woonplaatsen daar tussen in. Werkzaam in de zorg, momenteel als ZZP-er maar tot voor kort ook in kort dienstverband. Getrouwd en 2 zoons.

Stond altijd aan de zijlijn maar kwam tot  de conclusie dat vaak de beste stuurlui aan wal staan. Het wordt tijd dat ze zelf het stuur ter hand gaan nemen en alhoewel het niet zo is dat ik altijd kritiek heb gehad op anderen, ik vond het spreekwoord wel inspirerend om zelf aan de slag te gaan.

Om een klein beetje inzage te geven in mijn persoonlijkheid laat ik u een referentie zien van één van de managers uit mijn Rabo-tijd:

“De rode draad in de samenwerking tussen mij en Govert was er een van veel zeer aangename contacten. Govert is een super sociale man, die wel eens iets te vaak zichzelf wegcijfert ten gunste van anderen. In zijn vakgebied als Financieel adviseur heb ik Govert ervaren als een zeer deskundige vent. Een man die door zijn klanten op handen werd gedragen.

Hierin staan een aantal kernpunten van mij als mens. Hieruit blijkt ook wel dat ik een mensen-mens ben, een must voor mijn huidige werkzaamheden in de zorg en voor mijn toekomstige contacten in het politieke circuit. Ik heb inmiddels aan mijn assertiviteit gewerkt omdat ik in het verleden toch te veel ondersteuning heb verleend waarbij ik mezelf uit het oog verloor.

Daarnaast op het gebied van vrijwilligerswerk heb ik mijn steentje bijgedragen en draag ik nog steeds bij.  Rode Kruis Warffum/Usquert, Sinterklaasintochten te Warffum, Usquert en Uithuizen, bestuurswerk bij SPGE zijn een aantal voorbeelden. Daarnaast in het basis- en voortgezet onderwijs MR en OR-werk. Door bovengenoemd (vrijwilligers)werk, zowel bestuurlijk als uitvoerend, heb ik een vrij brede kennis en netwerk opgedaan die ik voor het raadswerk kan gebruiken.

Daarom wilde ik graag zitting nemen in de raad en ook op een verkiesbare plaats op de lijst staan. Helaas was het ons niet gegund om drie raadsplekken te vergaren. Toch,  ondanks die teleurstelling, tot op heden fractielid gebleven samen met Roelf Wieringa.