Raadslid (Winsum)

Henk de Vink

Henk de Vink

Over Henk de Vink

Mijn naam is Henk de Vink. Geboren in Groningen, getogen in Winsum.

Als student via het actievoeren zo’n 30 jaar geleden terecht gekomen bij de PvdA.

Vanuit lokale betrokkenheid ben ik nu bijna 12 jaar raadslid in de gemeente Winsum, met als aandachtsgebieden de wat hardere onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, financieel toezicht.

In het dagelijks leven ben ik Beveiligingsambtenaar (BVA, toezichthouder Integrale Beveiliging) bij DUO/OCW. Ik ben afkomstig uit de IT en via Security Officer, Risk Manager bij diverse werkgevers en een uitstap als Compliance Officer bij de Rabobank nu ambtenaar bij DUO in Groningen. Waar ik bijna altijd groen (=e-bike) naar toe reis.

Vanuit mijn vak zie ik dat gezien de enorme afhankelijk van ICT, de toenemende uitdagingen van cybercriminaliteit, de daaruit voortkomende toezicht- en rapportage eisen (BIG, ENSIA) de overheden (dus ook lokale) steeds meer behoefte krijgen aan kennis en ervaring als het gaat om Informatiebeveiliging. En die kennis en ervaring is schaars, dus duur. Dat wordt voor de komende periode dus wel een uitdaging.

Lokaal ben ik verder actief als bestuurslid van Stichting Promotie Winsum (voorzitter) en Stichting Winsumer Baistemaart (penningmeester).