Raadslid

Jan Willem Nanninga

Ik ben Jan Willem Nanninga, geboren in Sint Jacobiparochie, opgegroeid in Baflo en ik woon nu al weer lange tijd in Winsum. Ik voel me een jongen van de streek. Nadat ik in Baflo de lagere school heb doorlopen, ben ik naar de HBS in Warffum gegaan. Na mijn opleiding ben ik, als gymleraar, teruggekeerd naar Het Hogeland College. Later ben ik ook nog enige tijd conrector geweest aan diezelfde school. Tussen mijn periode als gymleraar en mijn periode als conrector heb ik gewerkt als docent aan de ALO te Groningen. Nu werk ik niet meer en kan ik me verliezen in het raadslidmaatschap.

Sinds 1 april 1974 ben ik lid van de PvdA. Het meest progressieve kabinet ooit, het kabinet Den Uyl, was nog net geen jaar aan de macht. De PvdA had nog grote rode veren en de relaties met de VARA en de FNV waren nog zeer hecht. We zaten nog midden in de verzuiling en in Baflo, waar ik opgroeide,  gedoogden we, de gereformeerden en de ‘rooien’,  elkaar. Maar we leefden verder in strikt gescheiden werelden. Ook was er een scherpe scheidslijn tussen de ‘dikke boeren’ (zeg VVD) en de ‘kleine luiden’. Het leven was zeer overzichtelijk.

Maar het was niet alleen overzichtelijk, het was ook een hoopvolle tijd. We droomden van een betere wereld. Een wereld zonder oorlog en vooral ook een wereld, waarin niet je afkomst telde, maar je toekomst. Ik associeer Den Uyl nog altijd met de slogan ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’.

Ondanks dat veel mensen minder hoopvol in het leven staan, blijft het, wat mij betreft, nog steeds gaan om een eerlijke spreiding van kennis, inkomen en macht. Iedereen moet de gelegenheid hebben om ‘mee te doen’. Juist in een tijd waarin de verschillen weer groter worden, het kabinet kiest voor kapitaal en niet voor arbeid, het onderwijs de verschillen in afkomst bestendigd en de grote bedrijven het voor het zeggen hebben, is het van belang dat we strijden voor een betere en eerlijker wereld. Te beginnen op en in Het Hogeland.