Zeker zijn dat ieder kind mee kan doen

Of het nu gaat om kinderen die opgroeien in armoede, jongeren die psychisch even in de knoei zitten of kinderen met een beperking, De PvdA staat niet toe dat zij langs de kant staan.

  • We handhaven de bestaande regelingen (kindpakketten), die het mogelijk maken dat ieder kind mee kan doen aan culturele en sportieve activiteiten. We zullen daar nooit op bezuinigen
  • Kinderen en jongeren moeten de jeugdhulp krijgen die zij nodig hebben. En dat mag wat kosten!
  • Alle kinderen moeten onderwijs kunnen volgen in onze eigen gemeente. Ook kinderen met beperkingen waarvoor dat nu nog niet vanzelfsprekend is

 

Zoals je van de PvdA gewend bent, accepteren wij niet dat kinderen aan de kant staan. De huidige regelingen (kindpakketten) maken het mogelijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan culturele en sportieve activiteiten. Wij willen de huidige regelingen handhaven en het gebruik daarvan vergroten. We zullen ons maximaal inzetten om daarop niet te bezuinigen.

De PvdA realiseert zich dat jeugdhulp de gemeente veel geld kost. In de huidige snelle en prestatieve samenleving neemt de druk op jongeren toe. Bezuinigingen  op jeugdhulp zullen dan ook maar in geringe mate mogelijk zijn. Wij willen dat jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. En dat mag wat kosten! Verder willen we dat mogelijke problemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden. Er moet veel meer werk gemaakt worden van preventie.

Alle kinderen moeten onderwijs volgen in de buurt. Ook kinderen waarvoor dat nu nog niet vanzelfsprekend is. Wij zijn blij dat in kindcentra in Winsum en Uithuizen klassen ontstaan waarin kinderen die anders naar Groningen zouden moeten reizen, nu in onze regio hun plek krijgen. Gewoon bijzonder!