Zeker zijn van een gemeente die dicht bij je staat

Nu we groter groeien leeft bij veel inwoners de angst dat de nieuwe gemeente wel erg op afstand komt. Dat mag geen werkelijkheid worden.

 • Een gemeentelijke loket is voor iedereen bereikbaar en de gemeente komt bij de inwoners thuis
 • Gebiedswethouders en -teams zij aanspreekbaar
 • Elk dorp heeft een dorpsregisseur of dorpscoördinator
 • Elk dorp bepaalt eigen dorpsvisie en –agenda
 • Bewonersinitiatieven ondersteunen en dan niet alleen financieel
 • Dorpen de mogelijkheid bieden taken en bijbehorende budgetten van de gemeente over te nemen

Waar je ook woont op Het Hogeland, duidelijk is dat de gemeente nogal wat groter is dan de vorige, afzonderlijke gemeenten, zowel wat betreft aantal inwoners, als het oppervlak. Heel begrijpelijk dus dat bij velen van ons de angst bestaat dat het afstandelijker en minder persoonlijk wordt. Toch vindt de PvdA dat dat niet mag gebeuren.

De PvdA wil dat de gemeente zoveel mogelijk 24 uur per dag en gedurende 7 dagen per week digitaal bereikbaar is. Voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een paspoort moeten er loketten komen in zoveel mogelijk dorpen. Dat kan uiteraard in de verschillende dorpshuizen. We zouden het nog mooier vinden als dat paspoort niet gehaald hoeft worden, maar thuis bezorgd wordt.

De verschillende wethouders moeten verantwoordelijk worden elk voor een gebied of groep van dorpen, waar ze het contact mee onderhouden. Ook een aantal ambtenaren kan zo gegroepeerd worden. Elk dorp heeft één ambtenaar die het eerste aanspreekpunt voor de dorpen vormt en met hen overlegt over de wensen van de dorpen. Die wensen worden beschreven in een dorpsvisie. Een dergelijke visie is van het dorp en niet van de gemeente. Wel is er regelmatig overleg over die visie. In het onderliggende uitvoeringsplan worden de taken van de gemeente en de dorpsgemeenschap benoemd. De dorpsgemeenschap kan ook taken van de gemeente overnemen. Het bijbehorende budget gaat in dat geval uiteraard naar het dorp. De gemeente ondersteunt dorpsinitiatieven die de leefbaarheid ten goede komen. Zowel financieel, materieel als ambtelijk.

De PvdA wil echter nog een stap verder gaan en de bewoners nog meer zeggenschap geven. Wij willen uitvoering geven aan een zogenaamde burgertop. Een burgertop is een initiatief om in één dag met een groep burgers een agenda of een plan voor een stad of dorp te maken. Wat ons betreft worden de deelnemers door loting geselecteerd, zodat gewaarborgd wordt dat de top zoveel mogelijk divers is samengesteld en niet alleen hoger opgeleiden komen opdraven. De omgevingsvisie die de gemeente Het Hogeland straks op moet stellen leent zich daar heel goed voor.

Ook willen we in de nieuwe gemeente onderzoeken of en in welke vorm een burgerbegroting mogelijk is. Bij een burgerbegroting denken burgers mee of onderhandelen over publieke geldbronnen. In geval van de gemeente gaat het om de gemeentebegroting of een deel daarvan. Burgers beslissen dan hoe het gehele gemeentelijk budget of een deel daarvan wordt besteed.

Mogelijk ben je ook bang dat politieke partijen wat meer op afstand van je komen te staan. Dat is niet wat de PvdA wil. Je moet zeker zijn van een PvdA die dichtbij je staat en waarmee je makkelijk in contact kunt komen.

 • Onze kandidaten op de lijst komen om en om van alle vier de voormalige gemeenten. Omdat elke inwoner, uit welke oude gemeente ook, zich vertegenwoordigd moet voelen. Bovendien staan we daarmee dichtbij alle inwoners
 • Je kunt ons altijd bellen of mailen. Omdat wij denken dat de telefoon voor veel mensen persoonlijker is geven we hierbij de telefoonnummers van de eerste vier mensen van onze kandidatenlijst:Jan Willem Nanninga Winsum 0637385860
  Mariëtte de Visser Eenrum 0644659246
  Janny Klei Hefswal 0615113487
  Jaap Heres Bedum 0643533462