Zeker zijn van een goede woning in een fijne buurt

Zeker zijn van een goede woning in een fijne buurt

De PvdA wil dat onze buurten veilig zijn en er goed uitzien.

  • Verloedering en leegstand willen we actief bestrijden
  • Met de woningcorporaties maken we afspraken over onderhoud van woningen en groen, over de samenstelling van de buurt en verduurzaming
  • Voldoende en gevarieerd aanbod huurwoningen voor mensen met beperking
  • Nieuwbouw moet in alle dorpen mogelijk zijn
  • Nieuwe woonconcepten zoals kangoeroewoningen moedigen we aan

De PvdA vindt het van groot belang dat onze dorpen en buurten veilig zijn en er goed uitzien. De woningen en het groen zijn goed onderhouden en zien er verzorgd uit. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor, zowel de bewoners, als de gemeente als ook de woningcorporatie. Verloedering en leegstand willen we actief tegengaan. Juist in dorpen en buurten waarin dat dreigt willen we extra investeren. Iedereen moet er zeker van zijn dat het goed wonen is op Het Hogeland.

We stimuleren initiatieven waarbij bewoners taken, zoals onderhoud van het groen, van de gemeente overnemen en daarvoor budget krijgen.

We willen dat de woningcorporaties hun woningen zo spoedig mogelijk verduurzamen, zodat de woonlasten voor onze huurders lager worden. Tevens willen we afspraken maken over het onderhoud van de tuinen en het onderhoudsniveau van de woningen. Voor mensen met een beperking moeten er voldoende en passende woningen beschikbaar zijn. Ook voor hen moet er iets te kiezen zijn in het aanbod.

De PvdA maakt zich sterk voor een gevarieerd woningaanbod in de dorpen. Nieuwbouw moet in principe in alle dorpen mogelijk zijn. Bij voorkeur op plaatsen waar lege plekken zijn ontstaan.

De PvdA moedigt woonconcepten gericht op mantelzorg, zoals kangoeroewoningen aan en ook vernieuwende concepten, zoals een Knarrenhof steunen we.