Zeker zijn van een goede zorg in de buurt

Inwoners die ouder worden en/of in hun mogelijkheden beperkt zijn, moeten langer thuis kunnen blijven wonen.

  • De PvdA wil dat zorg aan huis en in de buurt beschikbaar is. Kleinschalige dorpsinitiatieven zoals Klooster&Buren en Goudoud juichen we toe
  • Mantelzorgers moeten ondersteund en ontlast worden
  • Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel bij signalering en ondersteuning. Het vrijwillige netwerk moet versterkt worden
  • Gemeente en mensen met beperking maken samen plan om toegankelijkheid voor mensen met beperking te vergroten

De PvdA wil dat iedere inwoner de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dat moet in de buurt of aan huis zijn. Vooral ook ouderen die in de kleinere dorpen van onze gemeente wonen moeten daar zeker van kunnen zijn. Kleinschalige dorpsinitiatieven als Klooster&Buren in Kloosterburen en Goud Oud in Warffum maken dit mogelijk en juichen we daarom toe. Bestaande zorgaanbieders worden door dergelijke initiatieven uitgedaagd ‘anders’ te gaan denken en werken.

Mantelzorgers maken het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Het gevaar dreigt dat dit ten koste gaat van hun eigen welzijn. Daarom moeten zij maximaal ondersteund en ontlast worden. Zo nodig moet hun ‘netwerk’ versterkt worden.

Vrijwilligers vormen de ogen en oren in de buurt. Zij signaleren problemen, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid en kunnen ondersteuning bieden. Dit netwerk willen we versterken. Straatcoaches en buurtwerkers zijn een belangrijke schakel. Ook het hebben van een dorpsondersteuner kan daar positief aan bijdragen.

De toegankelijkheid tot voorzieningen en ondersteuning voor mensen met een beperking is nog onvoldoende. Om hen volwaardig mee te laten doen moet er nog zeer veel gebeuren. De PvdA wil dat de gemeente samen met de doelgroep een inclusieagenda opstelt en die vervolgens uitvoert.