Zeker zijn van geld

Zeker zijn van geld om rond te komen

Ondanks dat de Nederlandse economie het goed doet, hebben nog te veel mensen geen werk en  ook geen fatsoenlijk inkomen.

  • Ability en Werk op maat zijn waardevolle voorzieningen om mensen naar werk te geleiden. Wij willen investeren in leerwerkprojecten in de regio die zijn opgezet in samenwerking met werkgevers en opleidingen zoals Alfacollege en Noorderpoort
  • Experimenten die het mogelijk maken om bij te verdienen in de bijstand en vrijwilligerswerk voor mensen in de bijstand belonen middels premies
  • Bezuinigingen op het minimabeleid staan wij niet toe en de ruimte voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen moet maximaal benut worden
  • Geen marktwerking in de schuldhulpverlening en redelijke rentes
  • Overwegen of het mogelijk is dat de gemeente schulden overneemt, zodat een inwoner nog slechts één schuldeiser heeft
  • Ook willen we onderzoek of het mogelijk is om in bepaalde gevallen jongeren de schuld kwijt te schelden om hen met een schone lei weer te laten starten

Ondanks dat de Nederlandse economie het goed doet, hebben nog te veel mensen geen werk en ook geen fatsoenlijk inkomen. De PvdA wil deze inwoners helpen om aan het werk te komen. Als dat niet lukt, moeten ze wel maatschappelijk actief kunnen zijn. Ondersteuning door het steunpunt vrijwilligerswerk en minimaregelingen maken dat mogelijk.

Veel mensen hebben enige ondersteuning, stimulering en begeleiding nodig om weer aan het werk te komen. Ability en Werk op maat bieden dat en zijn in staat om mensen weer aan het werk te helpen. Wij willen dat zij hun werk voort kunnen zetten en zullen dat nooit aan de vrije markt over laten. Ook leerwerkprojecten in samenwerking met werkgevers en opleidingen voor onze jongeren en mensen met een uitkering kunnen de drempel naar werk of opleiding verlagen. Op dit ogenblik bestaat er zo’n leerwerkproject in Winsum bij het zorgcentrum Winkheem.

De PvdA wil, als Den Haag dat tenminste toestaat, experimenten met de bijstand. Wij willen graag de mogelijkheid krijgen om naast de uitkering bij te verdienen. Wij denken dat daar stimulans van uit gaat. In ieder geval meer dan allerlei verplichtingen. Nog onlangs hebben we daarom een motie of voorstel ingediend om mensen die een uitkering ontvangen en een participatiebaan vervullen een premie te verstrekken. Helaas heeft dit voorstel het nog niet gehaald. Maar als we weer een kans zien om dat te realiseren, dan pakken we die met beide handen aan.

Het minimabeleid is erop gericht om inwoners met een uitkering of een laag inkomen en hun kinderen mogelijkheden te geven om iets extra’s te kunnen doen. Tegen mogelijke bezuinigingen daarop zullen wij ons maximaal verzetten. Wij willen dat zij mee kunnen  doen aan een breed scala van activiteiten.

Mensen met schulden worden door schaarste in bezit genomen. Ze zijn alleen nog maar bezig met een gebrek aan geld. Ze zijn bezig met overleven en op korte termijn handelen. De consequenties van keuzes kunnen ze niet meer goed afwegen, waardoor vaak de verkeerde beslissingen worden genomen en ze in een vicieuze cirkel terechtkomen, waar ze niet meer uitkomen.
Het voorkomen van schulden verdient daarom aandacht. Zeker bij kinderen en jongeren. Jong geleerd is oud gedaan. Ook begeleiding en ondersteuning is nodig. Maar wij willen meer.
De PvdA wil onderzoek naar de mogelijkheid dat de gemeente de schuld overneemt. Dit heeft als voordeel dat mensen met schulden niet meer met meerdere schuldeisers te maken hebben, maar met nog slechts één, namelijk de gemeente. Dat maakt het een stuk overzichtelijker. Maar we willen nog een stap verder gaan. We willen ook onderzocht hebben of in bijzondere gevallen de schuld niet kwijtgescholden kan worden. Vooral voor jongeren lijkt het ons van belang om weer met een schone lei te kunnen beginnen. Zodat ze hun toekomst weer kunnen opbouwen en hun verleden hen niet meer in de weg zit.