Tussen de rails.

Door Jan Willem Nanninga op 11 december 2017

Ik heb deze column aanvankelijk de titel ‘Buitenspel’ gegeven, maar bij nader inzien leek ‘Tussen de rails’ mij meer gepast. Het waarom volgt later.

De lift op het station van Winsum om bewoners met een beperking van en naar het zogenaamde ‘eilandperron’ te brengen is een langlopend dossier. Het probleem is dat de lift het vaak niet doet of door een technische storing of door vandalisme. Daarom wordt er vanuit Winsum al lange tijd aangedrongen op een hellingbaan. Prorail heeft dat uiteindelijk na veel aandringen toegezegd. Dat zou in 2018 gaan gebeuren. Maar Prorail is plotseling, drie maanden voor het jaar waarin de bouw van de hellingbaan zou beginnen, op die beslissing teruggekomen.

Prorail heeft die beslissing medegedeeld via de ambtelijke organisatie van de gemeente. Twee ambtenaren zijn 26 september geïnformeerd. Op 6 oktober is Stichting Gehandicapten Platform Winsum (SPG) in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente op de hoogte gesteld van het feit dat er geen hellingbaan komt, maar een nieuwe lift. Wethouder Westerink is nooit zelf door een medewerker van Prorail geïnformeerd over deze koerswijziging. Dat is niet hoffelijk, vooral niet als je in aanmerking neemt dat er tussen gemeente en Prorail veel tumult is geweest naar aanleiding van de dodelijke ongevallen bij de bekende overweg.

De gemeenteraad is nooit ingelicht, noch door Prorail, noch door de wethouder. Pas nadat ik door een externe bron op de hoogte ben gesteld en vervolgens raadsvragen heb gesteld, is de gemeenteraad duidelijk geworden dat de vervanging van de lift door een hellingbaan niet door zou gaan. Dat was op dinsdag 7 november. Maar ondanks de weinig elegante weg die Prorail heeft gevolgd om Winsum te informeren, leven er bij ons toch twee vragen, namelijk

  1. Wat is de reden dat de wethouder de raad niet eerder heeft geïnformeerd?
  2. Wat is de reden dat de wethouder niet onmiddellijk in de hoogste boom van Prorail is geklommen?

Die vragen heb ik wethouder Westerink telefonisch gesteld en ook nog eens in de raadsvergadering van 9 november opgeworpen. Helaas konden we daarover niet in debat met de wethouder omdat hij door omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Dinsdag 12 december is die gelegenheid er wel.

In de richting van de wethouder heb ik, zowel in het telefonisch contact met hem, als in de gemeenteraad van 9 november gezegd dat ik, in het geval ik wethouder zou zijn geweest, een andere afweging zou hebben gemaakt.

Maar dat neemt niet weg dat slecht één partij schuldig is aan dit hele gedoe en dat is Prorail. Wat word je achterdochtig in de richting van zo’n ‘club’. Mijn grote angst is dat Prorail ook nog eens kan doen en laten wat ze wil en de politiek buitenspel staat.
Als raadslid voel ik me soms heel machteloos en ik heb het idee dat ook wethouder Westerink het gevoel heeft ‘tussen de rails’ te zijn beland.

Jan Willem Nanninga

Jan Willem Nanninga

Jan Willem Nanninga

Ik ben Jan Willem Nanninga, geboren in Sint Jacobiparochie, opgegroeid in Baflo en ik woon nu al weer lange tijd in Winsum. Ik voel me een jongen van de streek. Nadat ik in Baflo de lagere school heb doorlopen, ben ik naar de HBS in Warffum gegaan. Na mijn opleiding ben ik, als gymleraar, teruggekeerd

Meer over Jan Willem Nanninga