PvdA slaat alarm over sociale woningbouw in Bedum

Door Jaap Heres op 19 oktober 2018

De onderhoudstoestand van de sociale huurwoningen in Bedum baart de lokale Partij van de Arbeid grote zorgen. Het gaat daarbij vooral om woningen van woningcorporatie Wierden en Borgen in de Professoren- en Zeeheldenbuurt. Volgens fractievoorzitter Jaap Heres moet er snel verbetering komen: “We hebben erop aangedrongen dat versneld inspecties plaats zouden vinden. Dat is inmiddels gebeurd. Trouwens niet alleen door Wierden en Borgen zelf, ook de gemeente en externe deskundigen zijn ingeschakeld”. Uit de onderzoeken blijkt dat de woningen niet onveilig zijn. Heres zegt hierover: “Gelukkig niet. Maar er is wel veel schade en achterstallig onderhoud. Het mag niet bij beloften en woorden blijven. Uitstel is uit den boze. De huurders hebben lang genoeg gewacht. Het wordt tijd voor daden. We willen dat Wierden en Borgen samen met de huurders nu duurzame en goede oplossingen bedenkt”.

Heres heeft in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil meer inzicht in de resultaten van de inspecties. Ook is hij benieuwd naar de maatregelen die genomen gaan worden en naar de communicatie met de huurders. “Er is veel onrust. Onlangs is vastgesteld, dat een complete vloer in een woning vervangen moet worden. Dat leidt bij huurders tot vragen, twijfels en zorgen. Daarom zitten we op het vinkentouw. Wierden en Borgen heeft beloofd in 2020 met een grootschalige aanpak te starten. Daar houden we hen aan. In het traject ernaartoe willen we dat de woningcorporatie optimaal communiceert.”

De PvdA-fractie is tevens van mening, dat huurders van Wierden & Borgen ervan verzekerd moeten zijn, dat zij te allen tijde in een veilig huis kunnen wonen, die hen het woongenot schenkt, waarvoor zij een redelijke huur betalen. Op dit moment heeft de fractie de indruk, dat woongenot en de gevraagde huur op gespannen voet met elkaar staan.

Jaap Heres

Jaap Heres

Ik ben Jaap (Jacob Roelof) Heres, geboren te Bedum op 3 februari 1950. Een echte Beemer met een donkerrood hart. Sinds 1972 ben ik actief lid van de PvdA; lid van de gemeenteraad van Bedum in de periode 1 mei 1990 tot en met 6 maart 2006 en opnieuw sinds 19 september Vanaf 1 januari 2016

Meer over Jaap Heres