Het Klimaat

4 april 2019

“Onder de titel “Opinie” delen we diverse opinies, die niet perse hoeven aan te sluiten bij de standpunten van de PvdA. Discussie en verschillende invalshoeken zijn namelijk welkom en we zien daarom graag diverse bijdrages tegemoet. We kijken of de bijdrage op onze site past of adviseren een ander medium. Er is vanzelfsprekend een voorkeur voor sociaaldemocratische thema’s en liefst gericht op de vijf speerpunten van PvdA Het Hogeland, zie daarvoor elders op onze site.”


 

Wij leven in een hoogontwikkelde moderne samenleving en zijn een fantastisch welvarend land. Daarin zijn tot op dit moment fossiele brandstoffen een essentiële faktor. Denk maar eens aan de petrochemische industrie op de Maasvlakte, aan de staalindustrie van IJmuiden, aan onze energiecentrales en aan de transportsector. In al deze bedrijfstakken horen wij tot de besten ter wereld. En in landbouw zijn we echt kampioen: we zijn nota bene de op één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. Veel Nederlanders hebben werk in een van deze bedrijfstakken.

Al deze bedrijfstakken veroorzaken een enorme uitstoot van CO2. Vele malen meer dan de CO2- uitstoot door huishoudens. En de algemene gedachte is dat dat CO2 slecht is voor het milieu: het klimaat verandert en de temperatuur stijgt. Het IPCC (International Panel on Climate Change) heeft dat geconcludeerd uit tal van wetenschappelijke rapporten. Die klimaatverandering gaat ons voor grote problemen stellen en dat zal onze economie grote schade toebrengen, is de verwachting.

Logisch dus dat we onze CO2-uitstoot willen beperken en liefst tot 0 terugbrengen: weg met de kolen, olie en het gas! We willen een energietransitie.

  • OK, dus we sluiten de gaskraan en stoppen de olie- en Wat gaan al die mensen dan doen op de Maasvlakte en in IJmuiden? En al die mensen in onze geïndustrialiseerde landbouw? Gaan die werkelijk allemaal windmolens bouwen? Vaak wordt beweerd dat de energietransitie nieuw werk genereert maar ik zie evengoed heel veel werk verdwijnen!
  • En hoe moet dat met onze wereldwijde bijdrage aan de voedselvoorziening? De wereldbevolking groeit en wij gaan onze productie terugdraaien door te gaan bioboeren? Ik zie voedseltekorten ontstaan of tenminste meer voedselafhankelijkheid van het
  • Gezien bovenstaande deel ik het heersende optimisme niet dat de energietransitie onze economie zal stimuleren. Normaal gesproken groeit economie door toegenomen efficiëntie maar met windmolens i.p.v. kolencentrales en bioboeren i.p.v. moderne landbouw doe je juist het omgekeerde!!!

Als we CO2-neutraal willen worden moeten we van onze energiecentrales af. Het idee heerst dat we de centrales kunnen vervangen door windmolens, en lokaal met zonnecellen. Maar heeft u wel eens rapporten gelezen over de capaciteit van die windmolens? Zelfs al zetten we er heel Nederland en de Noordzee mee vol, dan levert dat op geen stukken na voldoende op. En wat als er geen wind is?

Energie opslaan is nog heel moeilijk. Bij de opslag in de vorm van waterstof gaat erg veel energie verloren. Je zou dan nog 3 keer zoveel windmolens nodig hebben. Windmolens kunnen qua capaciteit en continuïteit helemaal niet aan onze nationale energiebehoefte voldoen! Ze kunnen nog niet een kwart van de huishoudens van stroom voorzien en die zitten dan ’s nachts in de kou en het donker.

Tenslotte is er dan het mondiale aspect van het CO2-probleem: zelfs al zou het ons lukken, of zelfs heel Europa, om CO2-neutraal te worden, dan verandert dat zeer weinig aan de mondiale CO2- toename (Denk aan de CO2 productie van o.a. China, India). Dan houden we dus de klimaatcrisis ondanks al onze investeringen. Is het dan niet wijzer, mede gezien alle twijfels hierboven, om onze economie gezond te houden zodat we maatregelen kunnen betalen en ons kunnen aanpassen aan de klimaatverandering? Ondertussen kunnen we rustig doorgaan met het ontwikkelen van energiezuinige woningen, auto’s, fabrieken etc. Zuinig omgaan met fossiele brandstoffen is om veel meer redenen een gezond streven.

Stelling: Energiezuiniger worden is goed, maar voor een transitie naar CO2-neutrale energiebronnen hebben we nog niet de goede oplossingen. We kunnen ons geld beter steken in verder onderzoek en aan aanpassingen aan klimaatverandering. We moeten stoppen met bouwen van windmolenparken.


Dit is een bijdrage en stelling van PvdA-lid Bert Glazenburg uit Lauwersoog